فایل ورد تحليل و اولويت بندي چالش ها و سياست هاي نظام مالياتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل و اولويت بندي چالش ها و سياست هاي نظام مالياتي در ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

توان دولت ها در انجام وظایفشان به اندازه زیادی وابسته به وجود منابع مالی می باشد. یکی از مهمترین و کاراترین منابع مالی در ادبیات اقتصادی و اقتصاد بخش عمومی, مالیات تعریف شده است. در این پژوهش پس از بررسی اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر و برنامه های آتی برای توسعه نظام مالیاتی کشور, به بررسی چالش ها و سیاست های مالی کشور پرداخته است. نتایج رتبه بندی چالش های نظام مالیاتی با استفاده از مدل SAW, شده نشان داده شد, در بین چالش های مطرح شده, به ترتیب چالش های وجود وقفه های مالیاتی با وزن 0/298 سهم پایین مالیات در منابع عمومی دولت با وزن 0/011,, بالاترین و پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین بر اساس مطالب بیان شده در پژوهش, بررسی چالش های سیاست های مالی کشور بیش از هر چیز, نیازمند به عزم ملی می باشد. این عزم ملی در قالب یک خواست و اراده سیاسی حاکمیت نظام تبلور می یابد. یکی از بنیادیترین اهداف اخذ مالیات, می توان به رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود, با توجه به نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول, با اخذ مالیات از فعالان اقتصادی به ویژه افراد با درآمد بالاتر و ترزیق آن در جامعه و نهایتا رسیدن آن به افراد کم درآمدتر و فقرا, رفاه اجتماعی افزایش می یابد که به عدالت نزدیکتر است. مواردی دیگر از جمله, کاهش وابستگی دولت به درامدهای نفتی می باشد که می توان با بررسی چالش ها و مشکلات سیاست های مالیاتی به این اهداف در کشور رسید.

لینک کمکی