فایل ورد تعيين تاثير سياست هاي پولي بر اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين تاثير سياست هاي پولي بر اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی حسابداری بر اعتبار تجاری در 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله 1388 تا 1393 مورد بررسی قرارگرفته است. جهت بررسی این رابطه از دو مدل باسو و مدل گیولی و هاین استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مدل باسو, سیاست های پولی حسابداری بر اعتبار تجاری تاثیر معناداری ندارد و در مدل گیولی و هاین نیز, محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری تاثیر معناداری ندارد.

لینک کمکی