فایل ورد تعيين رابطه بين کيفيت سود با نقش ميانجگري کيفيت حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين رابطه بين کيفيت سود با نقش ميانجگري کيفيت حسابرسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت سود با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی درشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بوده است , در این راستا پس از بررسی شرکت های مورد مطالعه در نهایت اطلاعات مربوط به 113 شرکت طی بازه زمانی 1387 الی 1393 را جمع آوری و داده های خام آن ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده excel متغیرها محاسبه و سازماندهی شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات که در قالب دو فرضیه می باشد از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews8 بهره گرفت شد. کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها و خصوصا سودگزارش شده, می تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود تاثیر گذار است.

لینک کمکی