فایل ورد تعيين نقش کيفيت حسابرسي بر هزينه سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين نقش کيفيت حسابرسي بر هزينه سرمايه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش حسابداري,مديريت و اقتصاد با رويکرد پويايي اقتصاد ملي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه با درشرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بوده است , در این راستا پس از بررسی شرکت های مورد مطالعه در نهایت اطلاعات مربوط به 113 شرکت طی بازه زمانی 1387 الی 1393 را جمع آوری و داده های خام آن ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده excel متغیرها محاسبه و سازماندهی شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews8 بهره گرفت شد. کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها و خصوصا سودگزارش شده, می تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین هزینه سرمایه تاثیر گذار است.

لینک کمکی