فایل ورد تاثير رهبري معنوي بر کارآفريني سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير رهبري معنوي بر کارآفريني سازماني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

معنویت در رهبری و مدیریت جامعه اسلامی از دیرباز مطرح بوده و به عنوان یک اصل ضروری برای پذیرش چنین مقامی عنوان بیان شده است. اما بحث در مورد معنویت در کار به خصوص در جامعه غربی از پارادایم های جدید در مدیریت به شمار می رود. با ورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت, در دهه های اخیردر جوامع غربی, مدیران و رهبران سازمان ها با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. واژه معنویت در سازمان زمانی واژه ای تابو قلمداد می شد اما امروز در حال رخنه کردن در کسب و کار است و معنویت آخرین شعار مشترک در بین افراد گشته است . معنویت معادل لاتین spirituality برگرفته از ریشه spiritus به معنی روح و جان است. معنویت در لغت مصدری جعلی به معنای معنوی بودن است و در فرهنگ معین به معنی باطنی,حقیقی,در مقابل مادی ,ظاهری,صوری,معناشده است معین, 1381 ,ص 1118 . در زمینه مدیریت, رهبری اصلی تفکیک ناپذیر از مدیریت است؛ زیرا اگر بپذیریم که رسالت مدیر بر اساس تعالی و تولید است, تعالی انسان ها جز با برخورداری از صفات رهبری میسر نیست و به عبارت دیگر, افزایش تولید و تکامل کمی و کیفی آن جز با حضور یک رهبر امکان پذیر نیست. با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت, به عنوان چالش قرن 21 , مدیران و رهبران سازمان هابه ویژه نهادهای آموزشی باید با این پدیده نوپا مواجه شوند. دین اسلام به طور مستقیم به موضوع کسب وکار اشاره کرده و آن را به عنوان یکی از بالاترین ارزش ها در زندگی قلمداد می کند

لینک کمکی