فایل ورد تجزيه مصرف انرژي و بررسي عوامل موثر برشدت مصرف انرژي به تفکيک بخش هاي اقتصادي ايران (کشاورزي، صنعت و خدمات)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تجزيه مصرف انرژي و بررسي عوامل موثر برشدت مصرف انرژي به تفکيک بخش هاي اقتصادي ايران (کشاورزي, صنعت و خدمات) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از شاخص لاسپیرز, مصرف انرژی کل برای به تفکیک سه بخش کشاورزی, خدمات و صنعت مورد به سه اثر تولیدی, ساختاری و شدتی تجزیه می شود. همچنین عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی مورد بررسی قرار می گیرد. در تخمین توابع شدت انرژی, مدل به کمک داده های سری زمانی سالانه طی سال های1389-1353 و مبتنی بر تکنیک خودرگرسیون با وقفهی گسترده برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی حاکی از آن است که با افزایش فعالیت هایاقتصادی در بخش صنعت و خدمات, تولید کالاهای انرژیبر افزایش می یابد. در بحث تجزیه مصرف انرژی نتیجه گرفته می شود که اثر ساختاری نسبت به دو اثر تولیدی و شدتی کمترین تاثیر را بر افزایش مصرف انرژی طی دوره ی موردنظر داشته است و همین طور در تجزیه شدت انرژی اثر ساختاری تاثیر ناچیزی را در افزایش روند شدت انرژی کل داشته است

لینک کمکی