فایل ورد تحليل محتواي شاخص هاي ارزيابي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه اقتصاد کلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي شاخص هاي ارزيابي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه اقتصاد کلان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی, بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود, که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه, پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است . شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد کلان به سه دسته ی کلی تحقق رشد پویا, کاهش آسیب پذیری اقتصادی و افزایش انعطاف پذیری اقتصادی تقسیم بندی می شوند. قطعا اگر شاخص های کلان مرتبط با اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر رصد شود, بهبود و نزدیک شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را می توان دید. از این رو, در این مطالعه روند تغییرات شاخص های ارزیابی اقتصاد مقاومتی در طی زمان بررسی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارایه شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که شاخص های رشد اقتصادی, اشتغال, کاهش تورم و سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات حاکی از آن است که برخی زمینه ها برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حال آماده سازی است . اما سایر شاخص های اقتصاد کلان حاکی از آن است که در بسیاری از موارد وضعیت اقتصاد کشور به لحاظ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چندان مساعد نیست .

لینک کمکی