فایل ورد رابطه بين مديريت دولتي و مديريت اسلامي در سازمان هاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه بين مديريت دولتي و مديريت اسلامي در سازمان هاي ايراني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جهان سوم, کشورهای درحال توسعه, جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب, همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی, سیاسی, اداری, اجتماعی, فرهنگی, فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوت های بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم, خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور بهگونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها, زیربنایی بوده و از ویژگی های آن می توان به سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. مدیریت اسلامی از دو مفهوم عمده تشکیل می شود: یکی مدیریت که حکایت از یک نوع دانش بشری دارد و یکی هم پسوند اسلامی که حکایت از یک نوع گرایش دینی این دانش دارد و در واقع می توان گفت که مدیریت اسلامی حکایت از یک نوع پیوند و رابطه ای میان این دو مفهوم و میان علم و دین دارند. مفهوم دین 9 سطح پیدا می کند که شامل موارد قرآن کریم, روایات پیامبر(ص), کتب احادیث, برداشت های دینی علما, رفتارهای فرهنگی و تمدنی مسلمین, دست آوردهای علمی دین, دست آوردهای عقلی دین, و دست آوردهای تجربی درباره دین می باشد. همچنین علم نیز سطوحی دارد که شامل قوانینکشف شده, علم عقلی, علم تجربی و... می باشد. برای تعریف علم دینی باید مشخص نماییم که در کدام خانه از ماتریس حاصل از تقاطع سطوح دین و علم بحث می کنیم تا مفهوم علم دینی به درستی بیان گردد . در این تحقیق محقق به دنبال شناسایی رابطه بین مدیریت دولتی و مدیریت اسلامی پرداخته است.

لینک کمکی