فایل ورد رابطه کيفيت خدمات الکترونيکي با رضايت مندي مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد رابطه کيفيت خدمات الکترونيکي با رضايت مندي مشتريان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه مشتریان وفادار دارایی رقابتی هر سازمان محسوب شده و نقش مهمی در توفیق این سازمان ها ایفا می نماید. با گسترش بازارهای آنلاین بانکی, بحث وفاداری و رضایت مشتریان با چالش های نوینی مواجه شده و بسیاری از سازمان ها برای پاسخ به این مهم بر ارایه و بهبود کیفیت خدمات بانکی الکترونیک تمرکز نموده اند . با توجه به گرایش استفاده از خدمات الکترونیکی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن و حضور بانک, جهت نقل و انتقال منابع مالی, الکترونیک را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک و دارای نقش اساسی در اجرای آن نموده است و از طرف دیگر تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رضایت مشتری بر روی حفظ مشتریان و در نتیجه بر سود آوری و موفقیت سازمان ها در عرصه رقابت تاثیرگذار است .یافته های تحقیق: یافته های تحقیق نشان داد که بین مولفه های خاطر جمع بودن , پاسخگویی, اطمینان, موارد فیزیکی با رضایت مشتریان رابطه وجود دارد در ادامه برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار spss و آزمون های همبستگی و الویت بندی فاکتورها بهره جسته ودر انتها به بحث و نتیجه گیری پرداختم . بر طبق نتایج آماری تحقیق , بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان رابطه وجود دارد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارایه گردیده است

لینک کمکی