فایل ورد مشروعيت بخشي به حکومت از ديدگاه غرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مشروعيت بخشي به حکومت از ديدگاه غرب :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مفاهیم کلیدی و مباحث مهم در فلسفه حقوق جامعه, مفهوم مشروعیت است. مشروعیت به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. در واقع؛ از جمله دغدغه هایی که پیوسته ذهن سیاستمداران را به خود مشغول داشته, مسیله مشروعیت حکومت ها است. لذا, همواره در پی تامین پاسخی برای این پرسش است که: چرا باید از حکومت ها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا به دست آورده است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد مشروعيت بخشي به حکومت از ديدگاه غرب می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد کارآمدی حکومت و قرین شدن آن با کامیابی های پی در پی در فرآیند توسعه در کنار دیگر عوامل و شرایط همراه (از جمله به طول انجامیدن فرآیند مزبور) می تواند خود عامل مشروعیت بخش و سازنده بنیان های مشروعیت حکومت در غرب باشد و در یک روند معکوس ظرفیت های تولید رضایت و اعتماد به حاکمیت و کارکردهای آن را ارتقا بخشد.

لینک کمکی