فایل ورد مصاديق تحصيل دليل نامشروع در فقه و قانون و بررسي ضمانت اجراهاي حاکم بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مصاديق تحصيل دليل نامشروع در فقه و قانون و بررسي ضمانت اجراهاي حاکم بر آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

معمول آن است که زمانی که از تحصیل دلیل نامشروع سخن به میان می آید, ذهن به دلایل کیفری همچون اقرار با شکنجه و شهادت با زور و تزویر و تهدید قوای انتظامی و قضایی, اجبار, اکراه ... در تحصیل دلیل و ... سوق پیدا می نماید که برخلاف این موضوع با توجه به مطالعاتی که اینجانب نموده ام در دعاوی مدنی یا حقوقی نیز, می توان با چنین مصادیق تحصیل نامشروع دلیل برخورد نمود و این مسیله در دعاوی حقوقی نیز مصداق دارد. برای نمونه مقامات مربوطه برای تحصیل دلیل نامشروع می توانند, با شکنجه صدور چک چند میلیونی را بر فرد تحمیل نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تحصیل دلیل نامشروع در دعاوی حقوقی نیز مصداق دارد حال آنکه در غالب پژوهشهای صورت گرفته مصادیق تحصیل دلیل نامشروع در دعاوی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و ممکن است که این شایبه به ذهن خطور کند که مصادیقی در دعاوی حقوقی ندارد. حال آنکه مادر پژوهش حاضر به بررسی مصادیق آن در فقه و قانون به تفکیک پرداختیم. همچنین در قانون و در فقه ضمانت اجراهایی نیز برای اشخاصی که اقدام به تحصیل دلیل نامشروع در فقه می نمایند مقرر شده که ذیلا به تفصیل در باب آن بررسی به عمل آمده است.

لینک کمکی