فایل ورد مطالعه تطبيقي جعل سند در حقوق ايران و کانادا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تطبيقي جعل سند در حقوق ايران و کانادا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی فایل ورد مطالعه تطبيقي جعل سند در حقوق ايران و کانادا می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. برای بحث در این زمینه می توان بیان داشت که جعل می تواند در قانون کانادا به طور کامل یک جرم سیاسی تلقی شود؛ از سوی دیگر افرادی بودند که احساسس می کردند شرایطی وجود دارد, برای مثال در طول یک جنبش انقلابی زمانی که شورشیان به طور موقت قدرت را در دست دارند, جعل پول کشور می تواند جرم سیاسی تلقی شود و چاپ کنندگان آن حق پناهندگی دارند. متنی که نهایتا تعیین شد بیان نمی کند که جعل هرگز نباید به عنوان جرم سیاسی درنظر گرفته شود, تنها می گوید که باید به عنوان یک جرم عادی مجازات بشود, این تخطی از قانون مشترک است در حقوق ایران و کانادا استفاده از اوراق جعل ناپذیر, به کارگیری فناوری های نوین رقمی و استفاده از تجهیزات و امکاناتی که موجب افزایش سطح نظارت ها می شود, از جمله, راهکارهایی است که از طریق آنها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد.

لینک کمکی