فایل ورد مطالعه تطبيقي جعل مادي و معنوي در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تطبيقي جعل مادي و معنوي در حقوق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی تطبیقی جعل مادی و معنوی در حقوق ایران می پردازد. و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده می نماید. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. برای بحث می توان بیان داشت که از مصادیق جعل معنوی تولید کالای تقلبی است که شمول مقررات کیفری بر ساختن تقلبی این موارد و استفاده از آنها باید حکم خاصی در این باره پیش بینی شود. در قوانین کیفری ایران, جعل سند, در دو شکل اساسی به صورت جعل مادی و جعل معنوی تعریف شده است. جعل مادی, به تغییر ظاهری سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می شود و جعل معنوی, به تغییر مفاد سند اطلاق می گردد. جعل مادی زمانی تحقق پیدا می کند که در مدرک یا سند به صورت فیزیکی جعل صورت گیرد. اما جعل معنوی, عبارت است از قلب حقیقت در مفاد, شرایط و مضمون سند, بدون این که در ظاهر نوشته یا سند تغییر یا تحریف مادی به عمل آمده باشد. در جعل معنوی, قلب حقیقت در ذهن صورت می گیرد و بعد در نوشته یا سند منعکس می شود. برخلاف جعل مادی- که آثار خارجی و ملموسی بر جای می گذارد- احراز و تشخیص جعل معنوی بسیار مشکل است.

لینک کمکی